Flygplats får heta airport

Det verkar som att Visby flygplats inte begått något brott mot språklagen genom att kalla flygplatsen för Visby airport. Flera flygplatser runtom i landet har JO-anmälts för att de använt engelska istället för svenska i sina namn.

Språklagen kom till 2009 har till syfte att stärka det svenska språket. Och JO har nu tittat på en anmälan om att Jönköping airport ska ha brutit mot språklagen, på samma sätt som Visby. Där har JO kommit fram till att det inte finns någon anledning att kritisera Jönköping flygplats eftersom det finns utrymme för olika bedömningar.

Mot bakgrund av det beslutet kan man dra slutsatsen att det är fritt fram för Visby flygplats att kalla sig för Visby airport.