Ok till Cementas nya krav

Cementas eget förslag om skärpta krav på hur mycket stoft som företaget får släppa ut genom skorstenarna i Slite får godkänt av både Naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Tiden har gått ut för att lämna synpunkter på stoftutsläppen från Cementa i Slite, och det var bara länsstyrelsen och Naturvårdsverket som kom in med synpunkter.

Naturvårdsverket vill bara göra ett tillägg, att cementfabriken måste höra av sig till länsstyrelsen om de inte klarar av att hålla det nya kravet under en månad.

Det var 2007 som Cementa fick förlängt tillstånd för verksamheten, men beslut om en del av miljökraven sköts på framtiden eftersom fabriken skulle genomföra stora förändringar. Sen dess har de lagt ned 160 miljoner kronor på nya filter för att rena röken bättre, och de ska lägga ytterligare 3 miljoner kronor under året på det.