Kommunens tomtkö kan försvinna

Gotlands kommuns egen tomtkö kan komma att försvinna. I ett förslag föreslås att kön upphör och att tomterna istället skall lämnas till privata fastighetsmäklare.

Från kommunens håll har man tyckt att det varit en segdragen uppgift att förmedla nya tomter, som ska erbjudas i i tur och ordning och ofta tar lång tid innan det når en köpare.

Just nu står drygt 150 personer i kö för att få köpa en tomt och bygga sitt eget hus. Många har stått länge, någon i närmare trettio år. Och de som står i kön är också kräsna och har ofta speciella önskemål om ett visst område. Tomtkön matchar därför inte riktigt efterfrågan. Bland de drygt femtio kommunala tomter som är salu finns till exempel inga Visby där behovet är som störst.

Men snart kan det komma fler småhus-tomter i Visby med omnejd. Dels ett fyrtiotal på A7-området, öster om Allégatan och ett ännu okänt antal på Terra Nova. Längre fram kommer det även säljas tomter på Visborgsområdet.

Men då blir det alltså troligen inte kommunen som förmedlar dessa tomter utan en privat mäklare som får uppdraget.

Beslut tas i tekniska nämnden nu på onsdag och slutgiltigt beslut tas sedan i kommunfullmäktige.