Högskolan

Kurser på engelska skall locka fler

Högskolan på Gotland fortsätter att satsa på sommarkurser även i år. Bland årets kursutbud finns bland annat Ingmar Bergman som berättare, internationell affärsrätt, arkeologisk fältkurs och etnologi.

Vissa av kurserna ges på engelska för att locka studenter även från andra länder.