Snö skadade skola och ridhus

De stora snömängderna den senaste tiden har lett till skador på Högbyskolan i Hemse. I Lärbro har ett 1 080 kvadratmeter stort ridhustak rasat in.

Huvudskyddsombudet Anna Andersson har beslutat stänga av delar av omklädningsrummen.

Enligt vaktmästaren Leif Olsson rinner smältvatten in genom innertaket i omklädningsrum och domarrum. Det är också en frän doft i lokalerna. Oklart vad det är som luktar. Innertakplattor har lossnat i ett rum intill gymnastiksalen.

Det är inte färdigdiskuterat vad som skall göras nu för att reparera skadorna.

I Lärbro rasade ett ridhustak på 60 x 18 meter in. Takraset orsakade bara materiella skador, det fanns inga djur eller människor i ridhuset när det hände.