Ung företagare ärver miljöskuld

Ett företag i Visby, som ägs av en man i 30-års åldern, pekas ut som ansvarigt för en miljöförorening som kan ha skett på 60-talet, innan företagaren ens var född.

Det handlar om Romatvätten. Företaget drev tvätteri med kemtvätt från början av 60-talet till slutet av 80-talet.

I dag visar analyser på att det finns skadliga ämnen i den brunn som tillhör fastigheten och de skadliga ämnena kan härledas till tvätteriets verksamhet.

Romatvätten är sen länge nedlagd. Men bolaget som drev tvätteriet lever kvar och drivs i dag av en man i 30-års åldern och företaget har i dag en helt annan inriktining och ligger dessutom i Visby.

Och det blir nu, enligt miljöbalken, bolaget oavsett att det bytt ägare som pekas ut som ansvarigt för miljöföroreningarna på 60-talet.

Länsstyrelsen är nu klar med sin ansvarsutredning och lämnar över ärendet till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som får göra bedömningen om det är rimligt att kräva visbyföretaget på kostnaderna för utredning av föroreningarna och eventuella kostnader för sanering.