Ingen isvinter trots kylan

Det kommer inte att bli någon riktig is-vinter i år. Östersjön håller fortfarande en temperatur på plus en grad och det är mildväder på gång. Det säger Håkan Hultberg på SMHI.

Destination Gotland har inga problem ännu med isen. Det är bara lite i Oskarshamn säger kapten Wassberg på m/s Gotland.

Isen på Östersjön brukar lägga sig i slutet på februari eller i början på mars då det är riktiga is-vintrar. Så är det inte i år. Men det är en del is på Baltikum-sidan säger meteorolog Håkan Hultberg.