Levide

Alla djur räddades vid ladugårdsraset

Samtliga djur - cirka 12 kalvar och mellan 40 och 50 får - kunde räddas när ett tak på en äldre ladugård i Levide rasade på tisdagsmorgonen.

Larmet kom vid halvnio-tiden och flera räddningstjänster kallades till platsen.

Enligt räddningsledningen var det ett under att kalvarna klarade sig, eftersom det mest omfattande raset var just där de befann sig.

En del av ladugården har rasat samman, resten hänger och kan rasa.

Orsaken till olyckan i Levide är den myckna snön som taket inte klarat av. Det blir nu försäkringsbolaget som tar över ärendet.