Affärsjurist:

Varnar för köp av gamla bolag

Tidigare under tisdagen har Radio Gotland berättat om en företagare i Visby som köpt ett gammalt aktiebolag och därmed blivit ansvarig för de miljöföroreningar som det gamla företaget gjort sig skyldig till på 60-talet.

Affärsjursit Elisabeth Lundahl varnar nu för köp av gamla bolag och påpekar att den som köper ett gammalt bolag också har en omfattande undersökningsplikt.

Det kan gälla såväl ekonomiskt, juridiskt, miljömässigt och inte minst etiskt.

Lundahl rekommenderar därför den som vill starta en verksamhet att bilda ett nytt bolag eller att köpa ett så kallat lagerbolag, där det inte drivits någon verksamhet.