Högskolan lägger ner utbildningar

Högskolan på Gotland lägger ner tre huvudområden för kandidat- och magisterexeamen. Det gäller kvalitetsteknik, osteologi och programvaruteknik.

Det är utbildnings- och forskningsnämnden som sett över högskolans huvudområden och kommit fram till att lärarkompetensen inom huvudområdena kvalitetsteknik, osteologi och programvaruteknik inte motsvarar kvalitetskraven.

Nu har högskolans rektor Jörgen Tholin beslutat att avveckla kvalitetsteknik och programvaruteknik som huvudområden för kandidatexamen och osteologi som huvudområde för kandidat- och magisterexamen från och med den 1 juli 2010.