Slite

Ingen mer utredning om dödsolycka

Åklagare har beslutat att lägga ner förundersökningen där en anställd vid Cementa i Slite var misstänkt för att ha orsakat en dödsolycka.

Det var en rysk sjöman som dog i samband med lossning av ett fartyg. Och kritik riktades mot Cementa för brister i tillsynen av hamnarbetet.

Orsaken till att kammaråklagare Mats Wihlborg nu besklutat lägga ner förundersökningen är att det tar lång tid att hålla kompletterande förhör med de utländska besättningsnmännen och det är  oklart hur mycket de minns av olyckan för snart tre år sedan.

Det är också oklart vilket ansvar besättningen haft och vilket ansvar Cementa haft.

Det var i slutet av april 2007 som en rysk sjöman träffades av skopan på den lyftkran som utförde lossningen i hamnen. Sjömannen skadades så allvarligt att han avled.

Kranföraren hade ingen möjlighet att se om någon befann sig i lastrummet.

Arbetsmiljöverket utredde olyckan och riktade kritik mot Cementa för brister i arbetsmiljön och övervakningen av hamnarbetena. Polisen inledde en undersökning där en anställd vid Cementa misstänktes för att ha orsakat sjömannens död. Även bolagets ansvar utreddes.

Besättningsmännen och kaptenen har redogjort för händelseförloppet, men åklagare ville hålla ytterligare förhör, vilket tog nära två år. Eftersom det då kom fram nya uppgifter krävdes ytterligare förhör. Med tanke på att det då gått lång tid från olyckstillfället beslutade åklagaren nu att lägga ner åtalet.

Det handlar också om att det varit svårt att utreda vilket ansvar Cementa och fartygsbesättnigen haft.

Men i sitt beslut riktar åklagaren allvarlig kritik mot Cementa för att bolaget inte haft tillräcklig uppsikt över lossningen.

Det är nu bara den omkomnes ombud och Arbetsmiljöverket som kan klaga över åklagarens beslut att lägga ner utredningen. Och det väntas ta några veckor.

Och Cementa, de säger att de redan 2007, efter olyckan, såg över och ändrade sina rutiner vid lastning och lossning av fartyg i hamnen i Slite.