Vallemo riskerar vite på 500 000

Vårdbolaget Attendo Cares gruppboende Vallemo i Klintehamn hotas av vite på en halv miljon kronor.

Arbetsmiljöverket kräver att de anställda på Vallemo senast den 6 april har permanent tillgång till omklädningsrum samt skilda förvaringsplatser för privata kläder och för arbetskläder.

Attendo care ska också se till att de anställda på Vallemo kan förvara sina värdeföremål utan att det är risk för att de stjäls. Dessutom måste det finnas en permanent personaltoalett, tvätt och duschutrymme i anslutning till omklädningsrummet. Annars kan Attendo Care tvingas betala en halv miljon kronor, har Arbetsmiljöverket beslutat.