Bakläxa för avtal om Slite hamn

Tekniska nämnden i Gotland kommun gjorde fel när den tecknade ett avtal med bolaget Nord Stream om upprustning och tillgång till Slite hamn. Det står klart sedan Regeringsrätten beslutat att inte pröva en överklagan från kommunen.

I länsrätten konstaterades att avtalet berörde principiellt viktiga frågor som borde behandlats av kommunfullmäktige, och därför skulle upphävas. Och dagens beslut i Regeringsrätten innebär alltså att länsrättens beslut nu står fast. Tidigare har även kammarrätten låtit bli att pröva målet.

Ursprungligen var det miljöpartisten Stefaan De Maecker och en privatperson på Gotland som överklagade tekniska nämndens beslut, eftersom de ansåg att nämnden inte hade befogenhet att fatta beslut som rörde ett projekt av den här omfattningen.

De fick då rätt i länsrätten, som konstaterade att ärendet var av principiellt viktig betydelse, bland annat eftersom affären hade politiska dimensioner, omfattadde betydande belopp och förväntades påverka Slite som ort.