TRAFIKMEDDELANDE

Lång transport till Hablingbo

Tre långa fordon med vindkraftverk färdas just nu på väg 140 från hamnen i Visby och söderut. Ekipaget lämnade Visby strax efter kl 13 och ska köra väg 140 mot Klintehamn och vidare till Hablingbo. Transporten beräknas vara framme vid 15-tiden.