ESKELHEM

Matlagning stoppas i skolkök

Köket i Eskelhem skola får tills vidare inte längre användas för tillagning av mat, bara för servering av mat som transporterats dit. Det har miljö- och hälsoskyddskontoret beslutat. Orsaken är att köket är så nedslitet att det inte går att hålla rent.

Barnen och personalen får för närvarande  mat från Klinteskolan, och företrädare fär  serviceförvaltningen och tekniska förvaltningen ska träffas för att  diskutera hur man ska åtgärda köket.