misstänkt fusk

Fackförbund sparkar anställd

En högt uppsatt, anställd vid ett fackförbund på Gotland har varslats om omedelbart avsked och polisanmälts av fackförbundet. Den anställde har enligt fackförbundet kvitterat ut dubbel ersättning under sammanlagt 180 dagar under minst två år. Själv vill personen inte kommentera fallet, utan hänvisar till sitt ombud.

Det var vid en intern kontroll av den fackliga avdelningens räkenskaper som misstankar riktades mot den fackligt anställde.

Fackförbundets ledning beslutade då att stänga av personen från tjänsten i väntan på en intern utredning.

Den interna utredningen visar att den fackligt anställde, som tidigare varit fackligt förtroendevald, kvitterat ut dubbla ersättningar under en längre period. Totalt handlar det om drygt 200 000 kronor och fackförbundet ska nu fortsätta att gå igenom räkenskaperna.

Fackförbundet har ännu inte tagit ställning till om den ska kräva tillbaka någon ersättning eftersom det egentligen är den fackligt anställdes förre arbetsgivare som lidit ekonomisk skada.