Hemse ishall brister i brandskydd

Räddningstjänsten påtalar flera brister i brandskyddet i ishallen i Hemse. Till exempel är det så dåligt vattentryck i brandposterna under läktarna att det kan behövas extra brandsläckare.

Vid en inspektion den 18:e februari konstaterade räddningstjänsten att det fanns en rad brister i brandskyddet. De vill bland annat att det sätts upp brandvarnare i förråd.

Räddningstjänsten vill också att skyltarna till nödutgångarna flyttas så att de är synliga på långt håll.

Nu måste fastighetsägaren, kommunens tekniska förvaltning och Sudrets HC som använder hallen, ta fram rutiner för att arbeta med brandskyddet i Hemse ishall.

Bristerna ska åtgärdas snarast, dock senast inom tre månader.