Slite

Vårdcentralen behöver ny ventilation

Kommunen ska byta ventilationen vid vårdcentralen i Slite. Det är Arbetsmiljöverket som påpekat brister i ventilationen och för att inte dra på sig böter för den dåliga innomhusmiljön sätts arbetena igång så fort som möjligt.

Kostnaderna beräknas till nära 3,5 miljoner kronor och arbetena väntas inte påverka öppethållandet vid vårdcentralen i Slite.