Ny utredning om Södervägs brädgård

Kommunen ska fortsätta att utreda ansvaret för den förorenade marken efter träimpregneringsverksamheten vid Södervägs brädgård. Det kräver länsstyrelsen.

I höstas konstaterade miljödomstolen att dödsboet efter Arne Jacobsson och företaget Träimpregnering Gotland AB INTE kunde krävas på betalning.

Men eftersom miljödomstolen inte tog ställning till själva ansvarsfrågan så måste kommunen pröva det hela igen.

Troligen kommer då inte dödsboet att ställas till svars, utan företaget Träimpregnering Gotland. Men några större summor kommer inte gå att få ut eftersom företaget är under likvidation. Resten av saneringskostnaden på mångmiljonbelopp kommer då att kunna sökas som bidrag från Naturvårdsverket.

För att processen med saneringen inte ska dra ut på tiden så uppmanar länsstyrelsen Gotlands kommun att åta sig huvudmannaskapet för det fortsatta arbetet, alltså att kommunen hjälper till med undersökningar och åtgärder.