Miljonunderskott i äventyrshus

Bristerna i bolaget Nya banor som drev äventyrshuset Boda Borg i Follingbo var 3,8 miljoner kronor, framgår av den bouppteckning som konkursförvaltaren lämnat till Gotlands tingsrätt.

Tillgångarna i bolaget var i stort sett fastigheten vid Norrbys i Follingbo, som värderats till 2,8 miljoner kronor. Andra tillgångar är inventarier.

Skulderna är huvudsakligen till en gotländsk bank och uppgår till 5,3 miljoner kronor. Därtill kommer andra skulder på 1,8 miljoner kronor.

Bolaget Nya banor som skött driften av äventyrshuset Boda Borg i Follingbo försattes i konkurs i början av januari. Men konkursbeslutet överklagades. Hovrätten har beslutat att inte ta upp ärendet till prövning, varför tingsrättens konkursbeslut står fast.