Inga garantier för nya Östersol

Gotlands kommun kan inte garantera att det blir just vårdbolaget Hattstugan som får driva ett nytt äldreboende i Katthammarsvik. Däremot ska utvecklingsbolaget Nygarn få lämna synpunkter på hur bygget ska se ut, innan upphandlingen inleds.

För två veckor sedan utrymdes de gamla från Östersol, eftersom lokalerna dömts ut av Arbetsmiljöverket, och fick flytta till Klostergården i Roma istället. Kommunen har beslutat att det skall byggas ett nytt äldreboende med 30 platser i Katthammarsvik. Det lokala utvecklingsbolaget Nygarn har anmält intresse att vilja bygga, och att Hattstugan sedan får driva det nya Östersol.

Vid ett möte i veckan mellan kommunen och representanter för Nygarn och Hattstugan sa kommunens ekonomidirektör Göran Gyllenkrook att kommunen inte kan lämna kommunal borgen på grund av att det är ett privat bolag som ska äga och driva äldreboendet. Innan kommunens upphandling av bygget inleds ska dock Nygarn och arbetsgruppen för nya Östersol få ge synpunkter på hur utformningen av byggnationen ska se ut.