Cashkortet försvinner

Bankerna har nu beslutat att sluta med cashkortet. Anledningen är att användningen varit alltför låg.
Cashkorten var ett sätt för bankkunder att ladda pengar i en elektronisk börs. Bören kunde laddas via cash-terminaler som fanns i butiker runt om i landet. Samtliga kortkunder kommer att få information och behållningen på kontona kommer att finnas kvar till hösten 2004, då funktionen stängs.