Mindre kommunal brandtillsyn

Vid årsskiftet infördes en ny räddningstjänst lag. Den innebär att kommunens brandsyn i stort sett försvinner från 2005.
Dagens cirka 300 brandsynsbesök kommer att minska till omkring 30. Istället ska bland annat alla arbetsplatser och ägare till kulturhistoriskt värdefulla byggnader göra en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd och huvudansvaret läggs på fastighetsägaren - inte på den som driver verksamheten.