Försvarsdirektörn i pension

Försvarsdirektör Gun Zachrisson lämnar sitt jobb vid länsstyrelsen på Gotland. Hon fyller 64 år i år och har nu begärt att få gå i pension i höst.
Gun Zachrisson tillträdde tjänsten som försvarsdirektör 1996. Om tjänsten kommer att utlysas är ännu oklart eftersom länsstyrelsen håller på att se över organisationen.