Räddningstjänsten ska utreda alla olyckor

Från den 1 juli ska räddningstjänsten utreda ALLA olyckor som sker. Det handlar om orsak, olycksförlopp och de insatser som gjorts. På det här viset hoppas man att kunna minska antalet olyckor.
Det kommer att betyda att man går till botten med både händelser och hur räddningstjänsten agerat och förbättra det förebyggande arbetet, tror ställföreträdande räddningschefen Per Svensson på Gotland.