Lång kö till musikundervisning

Intresset för att lära sig spela något instrument är mycket stort på Gotland. Till den kommunala kulturskolan står omkring 600 ungdomar i kö.
Den nystartade privata musikolan Åkesson musik har 165 elever och ytterligare 100 som står i kö, trots att det är undervisningen är betydligt dyrare än kulturskolans. Den privata skolan har för närvarande inte plats för fler elever. Och Kulturskolan kan komma att tvingas minska antalet elever, till följd av besparingar och kommunens beslut om att undervisningen ska omorganiseras.