Nybygge nödvändig för arkivlokaler

Det enda realistiska förslag som finns är att bygga nytt gemensamt arkiv för Gotlands kommun och landsarkivet. Det anser kommunens konsult- och servicekontor som utrett frågan om gemensamma arkivlokaler.
Tidigare har kommunen sneglat på före detta tvätten vid Hyvelgatan på Skarphäll, men det förslaget har nu förkastats. Dels för att det ligger i ett industriområde och dels för den brandfarliga verksamheten i närheten. Ärendet kommer att diskuteras i kommunstyrelsen i veckan.