Fler protester mot telemasten

Protesterna mot den 33 meter höga telemasten i området Haga på söder i Visby fortsätter. En boende på Myrstigen, som ligger alldeles intill, tycker bland annat att Länsstyrelsen har använt ett för snävt underlag när de sett på de myndigheter som skall bedöma påverkan från mobilmaster.
"Det finns en betydande kunskap utanför dessa myndigheter vars utredningar och forskning Länsstyrelsen inte tagit hänsyn till". Det anser den boende på Myrstigen i sitt överklagande till Länsstyrelsen. Hon tycker inte heller att bygglovet fattats på ett formellt riktigt sätt. Masten får dessutom en placering nära Visby vattenverk där många har sina arbeten.