Ingen egen sotning detta år

Fastighetsägare ges från och med i år möjlighet att sota sina byggnader själv. Men här på Gotland kommer kommunen inte att kunna ge några dispenser till de som vill sota själv förrän tidigast nästa år, meddelar räddningstjänsten.
Anledningen är att kommunen först måste gå igenom vilka krav som ska ställas på den som genomför sotningen. Intresset för att sota själv har varit stort. Ett trettiotal personer har redan hört av sig till Räddningstjänsten.