Nästan 2000 är arbetslösa

Antalet arbetslösa ökade kraftigt på Gotland under årets sista månad, alltså december 2003.
1 936 personer var öppet arbetslösa vid årsskiftet, därtill kommer drygt 1 200 personer med lönebidrag eller som satts i olika utbildningar och praktik. Antalet långtidsarbetslösa har ökat med över 100 personer den senaste månaden. Antalet arbetslösa kvinnor har också ökat kraftigt, men det går fortfarande fler män än kvinnor på ön utan ordinarie arbete. Antalet arbetslösa på ön är nu 7,2 procent av den arbetsföra befolkningen, mot 6,0 i hela landet.