Klottrare får det svårare

Från och med årsskiftet kom en ny lag som innebär tuffare tag mot klottrare. Straffsatsen höjs och polisen får ökade befogenheter att visitera misstänkta klottrare.
Polisen får rättigheter att kroppsvisitera personer för att söka efter saker som kan användas för klottring. Om polisen i en typisk klottermiljö ser en person som de misstänker kan tänka sig klottra, då kan man kroppsvistitera och gå igenom ryggsäckar, väskor och annat som personer bär med sig.