Kommunen kräver samråd om apotek

Kommunstyrelsen på Gotland skriver till Apoteket AB och begär att det genomförs ett samråd om apotekets framtida service och utbud på Gotland.
Apoteket har inte haft något samråd med vare sig kommunen eller handikapporganisationerna, trots att det ska ske enligt avtalet med staten. I skrivelsen till Apoteksbolaget, som undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren och regiondirektören Bo Dahllöf, påpekas att apotekets utbud och service starkt påverkar möjligheten för hälso- och sjukvården att ge service till kommunens invånare. Därför är det viktigt att det sker ett samråd om apotekens placering.