Många synpunker på miljömål

44 företag, privatpersoner och myndigheter har lämnat synpunkter på de gotländska miljömål som länstyrelsen har tagit fram.
Det handlar bl a om hur utsläppen i luft kan minskas, hur grundvattnet ska skyddas och var på ön bebyggelse ska tillåtas. De allra flesta som studerat miljömålen är positiva. Men lantbrukarnas riksförbund LRF undrar varför Gotland ska ha högre ställda mål än Sverige i övrigt. Ornitologerna tycker att satsningen på strandängar ska vara bättre och företaget Nordkalk hyser farhågor om att det blir för dyrt med en del miljösatsningar. De vita kalkgrusvägarna som är unika för Gotland är på väg att försvinna och måste bevaras, tycker en av de få privatpersoner som yttrat sig över miljömålen.