Neråt i Slite - uppåt i Visby

Försäljningen i Systembolagen på den gotländska landsbygden - i Slite och i Hemse - minskar. Slite noterar en nergång på 11 procent 2003 jämfört med året innan och i Hemse har försäljningen gått ner fem procent.
Det är främst de rena spritdryckerna som minskar i försäljning. Systembolaget på Österväg i Visby däremot ökar sin försäljning rejält, med 18 procent på ett år ! Här har vinförsäljningen gått upp med 22 procent. Om vi lägger ihop alla fyra systembolagen på Gotland blir försäljningsökningen två procent.