48 procent lyssnar på Radio Gotland

Enligt den senaste undersökningen för radiolyssnandet på Gotland har Radio Gotland tappat en procentenhet jämfört med samma mätning för ett år sedan. Totalt lyssnar nu 48 % procent av gotlänningarna på Radio Gotland varje vardag, mot 49 % för ett år sedan.
20 % lyssnar på Radio Four och 16% lyssnar dagligen på NRJ. NRJ tappar ett par procentenheter jämfört med för ett år sedan, medan Radio Four ökat med en procentenhet. Alla siffror i den senaste mätningen är inom felmarginalen.