Många avslag på Östergarnslandet

Vill kommunen att det ska finnas några fastboende på Östergarnslandet?
Det undrar representanter för föreningen Österut. Föreningen menar att kommunen ofta avslår bygglovsansökningarna, med hävsning till problem som lätt skulle kunna avhjälpas med modern teknik. Nu vill föreningen ha statistik på hur läget på Östergarnslandet varit under de två senaste åren.