Klagomål mot vindkraft i Havdhem

En boende i Havdhem överklagar beslutet att Siral System får öka effekten på nio vindkraftverk vid Kulle i samma socken.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sagt ja till att verken får höjas, men utan att prata med grannarna, skriver grannen i sitt överklagande till länsstyrelsen. Vindkraften har blivit en politisk modenyck som kostar oss skattebetalare storkovan, de närboende sanitära olägenheter och kulturlandskapet förbuskas av vindkraftverk med fladdrande vingar. Det är dags att länssstyrelsens gör något, menar en av grannarna till de nio verken.