Olaglig tipp iordningsställd

Den olagliga tipp som upptäcktes i ett skogsområde i Kräklingbo är nu borttagen.
Fastighetsägaren har själv tagit bort avfallet och täckt över området där en del bråte låg. Det var i höstas som Miljö och hälsoskyddsförvaltningen upptäckte ett område med avfall som myndigheten betecknade som olaglig. Men efter att ha varit i kontakt med markägaren så har nu området återställts och Mikael Alm, handläggare på miljö och hälsoskyddsförvaltningen är nöjd med arbetet.