Holmhällar skall byggas ut

Ägarna till pensionat Holmhällar på Sudret ansöker om dispens från gällande naturskyddsföreskrifter för att bygga om och bygga till pensionatet.
Ombyggnaden påbörjades redan förra året, men blev så omfattande att tillstånd nu krävs från myndigheterna.

Ägarna till pensionatet ansöker om undantag från gällande strand- och naturskyddsregler.

Det är framförallt sommarmatsalen och ekonomidelen av pensionatet som byggs ut.