Polishus bästa plats för Gotsam

Polishuset i Visby är den bästa placeringen för Gotsam-projektet. Det fastslår en styrgrupp som utrett var ett permanent center ska placeras.

Gotsam är ett försöksprojekt, där syftet är att öka samarbetet mellan olika myndigheter på Gotland. Regeringen ville ha fram fler alternativ till placering än polishuset i Visby.


Militärkommandostaben Nya Wisborg, brandstationen och F 17 G är andra alternativ som undersökts.


Men ett begränsat nybygge vid polishuset där Sjöcentralen ska inrymmas, är fortfarande det bästa alternativet, trots att det blir lite är en något dyrare  enligt redovisningen. Läget är centralt och uppfyller de krav som polisen har ställt.


Det blir nu regeringen som ska ställning till det fotsatta arbetet med Gotsam och länspolismästare Anette Wilén hoppas på ett snabbt beslut så att den nya byggnaden kan stå färdig redan till sommaren.