Nattpersonal bildar nätverk

Nattpersonalen glöms ofta bort och det finns stora klyftor mellan dag- och nattpersonalen. Det säger Ann Lindlöf, som initiativtagare till projektet ”Nätverk för nattpersonal” inom särskilt boende.
I det nystartade nätverket vill nattpersonalen stärka sina yrkesroller, förändra arbetsvillkoren och utbyta erfarenheter och tankar.

Nattnätverket finansieras av 50.000 kronor från EU:s mål 3 Öarna.
Projektet pågår året ut och därefter är det tänkt att nätverket ska leva kvar av egen kraft.