Beröm för demensvård vid Iliansgården

Demensvården är framgångsrik på Iliansgården i Hemse på Gotland. Länsstyrelsen ger beröm för ett genomtänkt bemötande av de dementa.
Sju av de anställda är specialutbildad och de dementa får bland annat hjälpa till med matlagning och bakning.