Kritik mot miljösanktionsavgifter

Företagarombudsmannen är kritisk till de nya miljösanktionsavgifterna, som bland annat drabbat en solarieägare i Visby.

I en rapport till miljöbalkskommitten kritiserar Företagarombudsmanenn lagen och menar att åtta av tio fall handlar om blanketter som lämnats in för sent.

Ett av fallen handlar om en solarieägare i Visby som fick böta 5 000 kronor och blev dömd till 30 dagsböter på grund av förseningen.

Så får det inte gå till säger Moncia Werenfels Röttorp vid Företagsombudsmannen, som vill att lagen ska ses över.

Högsta Domstolen har tidigare sagt ja till att ta upp domen mot solarieägaren. Men först till sommaren väntas besked om det var rätt eller fel att ge honom böter.