Krav på domarbyte i rättegång om mutpengar

Dödsboet efter den mutmisstänkte chefstjänstemannen på Rederi AB Gotland, vill byta domare.
Det är nämligen samma domare som dömde de mutåtalade som ska ta beslut om arvet på 11 miljoner kronor ska tillfalla staten eller arvingarna.
Åklagaren anser att pengarna ska tillfalla staten, eftersom chefstjänstemannen ska ha erkänt att han tagit emot mutor, innan han tog sitt liv i häktet.

Men arvingarna menar att mannen inte erkänt mutbrott, utan bara att pengar satts in på hans konto.

Eftersom frågan ska avgöras av samma domare som ledde muträttegången, anser dödsboets advokat Jonas Reiner att domaren redan har sin uppfattning klar i skuldfrågan.
Därför kräver han att domaren ska bytas ut.