Planerar för skolan i Östergarn

Östergarns skola skall ju läggas ner - och nu har bygdegårdsföreningen i socknen fått EU-pengar för att undersöka om några organisationer och föreningar vill flytta in i den gamla klassiska skolbyggnaden och fylla huset med verksamheter som gagnar den lokala utvecklingen.
Bygdegårdsföreningen vill, innan man sätter planerna i verket, presentera sina idéer för kommunledningen.

Östergarn Rödakorskrets protesterar mot nedläggningen av apoteket i Roma.
Östergarnsborna tycker istället att ansvariga borde se till så att Roma-apoteket får större lokaler i en utbyggnad av nuvarande lokaler, eller i ett hus i närheten.
”Vi på östra Gotland behöver Romaapoteket”, påpekar Rödakorset.