Flextronics ökar - men inte i Visby

Företaget Flextronics hoppas kunna växa ytterligare i Sverige.
Flextronics är ju annars känt för att ha tagit över tillverkning från Ericsson och flyttat jobb till låglöneländer.
Flextronics har nu fler anställda än någon gång tidigare i Sverige, tack vare avtalet med Telia-Sonera.
Flextronics har omkring 7 000 anställda, varav 5 000 arbetar med Teila Soneras och andra operatörers tjänster.

I fabriken i Visby arbetar dock bara ett tiotal anställda med att producera antennförstärkare.
Ytterligare ett tiotal arbetar med att avvecka fabriken och städa lokalerna .