Arméinspektören kommer till P 18

I morron torsdag får P 18 i Visby besök av arméinspektören, generalmajor Alf Sandqvist, som är bördig från Othem. Han är arméns högsta militära representant.
Syftet med besöket är bland annat att de anställda på förbandet skall få en aktuell uppfattning om läget för P 18 - förbandets vara eller inte vara i framtiden.