Statsministern lovar satsning på Gotland

Det behövs särskilda insatser för Gotland, Norrbotten och södra Norrlandskusten, konstaterade statsminister Göran Persson i riksdagens partiledardebatt. 

Regeringen kommer under våren att presentera ett så kallat  traditionellt paket med satsningar inom utbildning och infrastruktur, men även förslag om statliga utlokaliseringar, sa statsministern efter partiledardebatten.
Göran Persson har tänkt presentera satsningarna på distriktskongressen för det socialdemokratiska partidistriktet i mars.
Enligt vad regeringens särskilde kontaktperson för Gotland Thage G Peterson tidigare sagt, kan det bli fråga om utlokalisering av någon form av statlig verksamhet till Gotland.