Reklamradio bröt mot avtal

Östersjöns reklamradio som driver Radio Four/Mix Megapol på Gotland, bröt mot avtalet när siffrorna från den senaste lyssnarundersökningen offentliggjordes.
RadioUndersökningar AB (RUAB), som gör publikmätningarna, ger en skarp tillrättavisning till Östersjöns reklamradio för att lyssnarsiffrorna publicerades i Gotlands tidningar, innan det var tillåtet enligt avtalet.
Följden skulle kunna vara att RUAB utdömde ett vite. 
Men eftersom andra stationer som tidigare brutit mot avtalet sluppit vite, så uppmanas Lars Herlin som är stationens vd. att komma med en skriftlig ursäkt.
Om avtalsbrottet upprepas så kommer det att bestraffas enligt avtalets ord, understryker Radioundersökningar AB.