Sniffningskampanj effektiv

Den kampanj mot sniffning som kommunens ungdomsgrupp gjorde i december gav positivt resultat.
Kampanjen genomfördes efter att ungdomsgruppen träffade på allt fler ungdomar som berusar sig genom att sniffa. Efter en informationskampanj riktad mot affärerna i Visby har butikerna blivit mer noggranna hur kemiska produkter förvaras, säger Shanti Gustavsson på ungdomsgruppen.